HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

14. STRUČNI SKUP OPERACIJSKIH SESTARA HRVATSKE. OSIJEK, 22.-24. listipada 2015. g. ” Oštri predmeti – rukovanje i zbrinjavanje”

osijek_hdos

 

Cilj skupa  

 

Prezentacija postojećih saznanja
Usvojiti novosti u struci
Promocija struke
Okupiti operacijske sestre

 

Tema Skupa:

Oštri predmeti – rukovanje i zbrinjavanje

 

Razno

 

Organizacijski odbor:      Stručno povjerenstvo:
Slavica Berić, predsjednica HNSS Marin Repustić
Ivanka Budiselić – Vidaić, predsjednica HDOS Renata Habeković
Nevenka Lukavski, dopresjednica HDOS Božica Ilijač
Sanda Baričević, Estera Divković Ksenija Stanić
Sanja Moser, Sanja Kičić Neda Kartelo
Ružica Varga, Tatjana Petrinec Karmen Dragović
Nada Stipić, Marijana Bošnjak
Marija Popić, Igor Jajetić

 

Glasnogovornice HDOS – a
Mirna Vrček, Zrinka Martinović – Josić

 

Program  14. Stručnog skupa Hrvatskog društva operacijskih sestara
Osijek 22. – 24.10.2015.g.

 

ČETVRTAK 22.10.2014

Prijava sudionika od 07.30 – 09.30

10.30 SVEČANO OTVARANJE

11.00

 

Radno predsjedništvo:
Slavica Berić, Ankica Sekovanić, Snježana Rohaček

 

Sestra instrumentarka  kao nezamjenjiva spona kvalitetnog i humanog   rada u operacionom traktu
Estera Divković
KBC Osijek

 

Izloženost zdravstvenih djelatnika ubodnim ozljedama u operacijskoj dvorani
Blaženka Kozina, Kristina Ćalić – Džeko,  Ivica Šarić

KB. Dubrava, Operacijski centar

 

Praćenje ozljeda oštrim predmetima i drugih ekspozicijskih incidenata zdravstvenih
Anica Sekovanić

Općoj bolnici Varaždin, Operacijska dvorana

 

Zbrinjavanje oštrih predmeta u operacijskom centru

Dubravka Fabrio KB Dubrava, Zagreb

 

Oštri predmeti – zbrinjavanje i rukovanje
Dominik Đapić, Ivan Mareković, Senka Rengel

Opća bolnica Virovitica, Centralni operacijski blok sa centralnom sterilizacijom

 

Ubodni incident – ozljeda na radu
Saša Lučić, Đurđica Brajdić
OB Karlovac, Operacijska sala

 

Pravilno održavanje oralno kirurških instrumenata
Andrea Krcunović, Željka Hrgović
Stomatološka Poliklinika Zagreb

 

12.00 PAUZA

12.15

 

Radno predsjedništvo:
Renata Habeković, Željka Vondraček ,Nevena Šaldić

 

Procjena opasnosti rada u operacijskim salama
Željka Vondraček, Sanja Kraševac
OB “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica

 

Organizacijska kultura sustava sigurnosti pacijenata – upravljanje neželjenim događajima
Marin Repustić, OB. „ Dr. Ivo Pedišić“ Sisak ,Ivanka Budiselić Vidaić, KBC Rijeka, Božica Ilijač, KBC Zagreb, Slavica Berić, KBC Zagreb, Ksenija Stanić, KBC „ Sestre milosrdnice“, Klinika za tumore, Marinka Vlah, KBC Rijeka

 

Sprečavanje operacije na krivom dijelu tijela
Željka Domitran, Nevena Šaldić
KBC Zagreb,Klinika za torakalnu kirurgiju

 

Dokumentacija operacijskih sestara – forimiranje dokumentacije i implementacija
Marin Repustić, OB. Dr. Ivo Pedišić“ Sisak
Ivanka Budiselić – Vidaić, KBC Rijeka, Slavica Berić, KBC Zagreb, Renata Habeković, KBC Zagreb, Željka Vondraček, OB Koprivnica,

 

13.30  RUČAK

14.30 Sponzorsko predavanje (Karl Storz)

 

Radno predsjedništvo:
Enesa Kadirić, Nevenka Lukavski, Marijana Bošnjak

 

Suradna psihijatrija u operacijskoj dvorani
Enesa Kadirić KBC Rijeka, Centar operacijske sale i sterilizacije Sušak, Sanja Katalinić, Psihijatrijska bolnica Rab,  Daniela Depolo, Medicinska škola Rijeka

 

Emocionalno iskustvo operacijske sestre
Mirjan Tomašević, KBC Zagreb
Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata

 

Upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima na radu
Ljiljana Sabol, Snježana Veličan
OB “Dr. Tomislav Bardek ” Koprivnica

 

Psihičke reakcije u bolesnica oboljelih od karcinoma dojke
Ankica Ćutić,Mladenka Golubovac-Iskra,Dolores Brajan
KBC Rijeka

 

Gledišta zdravstvenih djelatnika uključenih u skrb djece o pristupu djeci s autizmom
Halima Podrug
KBC Rijeka

 

Ovdje možete preuzeti Program+2015