HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

Ciljevi

Misija

Hrvatsko društvo operacijskih sestara je stručno društvo, čija je osnovna zadaća kontinuirana edukacija članova, radi stjecanja potrebnih znanja i vještina u procesima rada iz područja perioperacijske zdravstvene njege. Misija Hrvatskog društva operacijskih sestara je osiguranje i unapređenje kvalitete perioperacijskog sestrinstva i perioperacijske zdravstvene njege te unapređenje procesa rada u operacijskim salama u domeni operacijskih sestara i tehničara instrumentara kao i održavanje visoke razine sigurnosti bolesnika i osoblja.

Vizija

Hrvatsko društvo operacijskih sestara nastoji kroz kontinuiranu i formalnu edukaciju, koja je bazirana na sestrinstvu i medicini temeljenim na dokazima, osigurati standarde izvrsnosti i najpovoljnije ishode u svim fazama periopearcijske zdravstvene njege za sve bolesnike.