HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

Dan operacijskih sestara

Čestitamo Dan operacijskih sestara

Upravni odbor Hrvatskog društva operacijskih sestara

EPND 2016 A3 Croatian Low resolution