HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

PROGRAM 16. STRUČNOG SKUPA OPERACIJSKIH SESTARA HRVATSKE

Cilj skupa

Okupiti operacijske sestre Prezentacija postojećih saznanja Usvojiti novosti u struci Promocija struke

 

Tema Skupa

Nove tehnologije u operacijskoj sali Razno

 

Sažetke slati na mail adresu:

[email protected]

 

Organizacijski odbor

Ivanka Budiselić – Vidaić predsjednica HDOS Slavica Berić, predsjednica HNSS
Nevenka Lukavski, dopresjednica HDOS Anica Sekovanić, Ruža Mlinarić, Damir Poljak Maja Bahin, Anita Gabud, Darja Marcelj Ružica Martinuš, Nataša Skupnjak, Jadranka Drvar, Marijan Križanec, Marina Plantak

 

Stručno povjerenstvo

Marin Repustić, Renata Habeković, Božica Ilijač, Nedeljka Kartelo, Ksenija Stanić, Karmen Dragović, Mirna Vrček Željka Vondraček


ČETVRTAK, 26.10. 2017 10.00 SVEČANO OTVARANJE

10.45. NOVE TEHNOLOGIJE U OPERACIJSKOJ SALI

 

Radno predsjedništvo:

Željka Vondreček, Christine Butorac Zubak, Ksenija Stanić

 

MIŠLJENJA I STAVOVI STUDENATA STUDIJA SESTRINSTVA O DJELOKRUGU RADA OPERACIJSKE SESTRE

Dr.sc. Marijana Neuberg, v.pred., SVEUČILIŠTE SJEVER Anica Sekovanić, mag.med.techn., OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

 

E – VITA OTVORENI SUSTAV

Christine Butorac Zubak, Marina Flego Divković, Milena Janus, Ivanka Budiselić Vidaić
Centar operacijske sale i sterilizacije Sušak, KBC RIJEKA

 

UVOĐENJE MINIMALNO INVAZIVNIH OPERACIJSKIH TEHNIKA U TRAUMATOLOŠKOJ SALI OPĆE BOLNICE
“DR. TOMISLAV BARDEK” KOPRIVNICA

Željka Vondraček, mag. med. techn. Operacijski blok, OPĆA BOLNICA KOPRIVNICA

PRIJMENA 3D PISAČA U OTORINOLARINGOLOGIJI Tanja Panić, bacc.med.techn., Ines Dobrović, bacc.med.techn.,

Jasna Arbanas, bacc.med.techn., Klinika za otorinolaringologiju, KBC RIJEKA

 

11.30 – PAUZA

 

11.50 Radno predsjedništvo:

Vesna Svirčević, Nada Dikšić, Kristina Krvarić

 

UNAPREĐENJE PERIOPERATIVNE SKRBI TEHNOLOŠKIM NAPRETKOM U NEUROKIRURGIJI

Vesna Svirčević, mag.med.teh.
Klinika za neurokirurgiju, KBC SESTRE MILOSRDNICE

 

ZDRAVSTVENE TEHNOLOGIJE – GARANCIJA SIGURNOSTI BOLESNIKA U OPERACIJSKOJ SALI

Marin Repustić, mag.univ.admin.sanit., dipl. med. techn. – O.B. „ Dr. Ivo Pedišić“ Sisak
Ivanka Budiselić Vidajić, mag.med.techn. – KBC Rijeka
Božica Ilijač, dipl. med. techn. – KBC Zagreb

Slavica Berić, dipl. med. techn. – KBC Zagreb
Ksenija Stanić, univ.mag.admin.sanit., dipl. med. techn. – Klinika za tumore, KBC „Sestre milosrdnice“

 

TAMIS – METODA IZBORA ZA LIJEČENJE ODREĐENIH TIPOVA TUMORA REKTUMA

Nataša Skupnjak, dipl.med.sestra, Maja Buhin, dipl.med.sestra Centar operacijske sale sa sterilizacijom, OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

 

SPONZORSKO PREDAVANJE: TAKEDA

 

13.30 – RUČAK

 

14.30 Radno predsjedništvo:

Leona Solerti, Marija Vajda, Tina Kresonja MINIMALNO INVAZIVNA FIKSACIJA KRALJEŽNICE

Leona Solerti, bacc.med.techn., Centar operacijske sale sa sterilizacijom, OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

 

PRINCIPI RADA OPERACIJSKE SESTRE KOD OPERACIJSKIH ZAHVATA S HIPEC-OM

Marija Vajda, bacc.med.techn., Ante Kardum, med.tehničar, Gabrijela Bajramović,bach.med.techn., Klinika za kirurgiju, KBC SESTRE MILOSRDNICE

 

Intervencije i zadaci operacijske sestre kod operacije penektomije s regionalnom limfadenektomijom

Krsitina Krvarić, KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA

 

PRINCIPI RADA OPERACIJSKE SESTRE KOD LASERSKIH ZAHVATA

Štefica Paljug, bacc.med.techn., Gabriela Bajramović, bacc.med.techn., Jasna Miličević, bacc.med.techn.
Klinika za kirurgiju, KBC SESTRE MILOSRDNICE

 

SUVREMENA TEHNOLOGIJA U DJEČJOJ NEUROKIRURGIJI
Maja Miletić, Nada Dikšić, Lucija Mioč, Đurđica Glogovec, Nadica Borovec,

Klinika za neurokirurgiju, KBC ZAGREB

 

ENDOSKOPSKO LIJEČENJE VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA NA KLINICI ZA DJEČJU KIRURGIJU, KBC RIJEKA

Lucija Morić, bacc.med.techn., OPERACIJSKA DVORANA, KLINIKA ZA DJEČJU KIRURGIJU, KBC RIJEKA

 

CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC – PREZENTACIJA BLOKA

Tina Kresonja, bacc.med.techn., Štefanija Rešetar, bacc.med.techn., Centralni operac, ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC


PETAK, 27.10. 2017. 10.00 PERIOPERACIJSKA SKRB – OSTALE TEME

Radno predsjedništvo:

Božica Ilijač, Halima Podrug,Snježana Rohaček SPONZORSKO PREDAVANJE: HYGIEA D.O.O.

 

MODERNE TEHNOLOGIJE U RJEŠAVANJU NEUROVASKULARNIH BOLESTI – ZADACI I SPECIFIČNOSTI OPERACIJSKE SESTRE

Božica Ilijač, dipl.med.tech

 

Zadaci operacijske sestre kod operacije uretroplastike
Dominik Tomičić, bacc.med.techn., Antonijo Gavran, med.tech., Klinika za urologiju, KBC ZAGREB

 

ZADACI MEDICINSKE SESTRE KOD URETERORENOSKOPIJE I FLEKSIBILNE URETERORENOSKOPIJE

Božena Baksa, Dragana Hohšteter,

Centralni blok – urološka operacijska sala, OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

 

LAPAROSKOPSKA HISTEREKTOMIJA

Anita Gabud, mag. med. techn, Centar operacijske sale sa sterilizacijom – ginekološka operacija

 

11.30 – PAUZA

 

11.50 Radno predsjedništvo:

Anita Gabud, Sanja Lešnjak, Alma Zlački

 

KOMPETENCIJE OPERACIJSKE SESTRE KOD OPERACIJE RASCJEPA USNE I NEPCA

Alma Zlački, bacc.med.techn., Operacijski blok, KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA PROKSIMALNI HUMERALNI ČAVAO

Jelena Okreša, bacc.med.techn., Štefanija ReŠetar, bacc.med.techn., Centralni operacijski blok, ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

 

EUTANAZIJA- DALI BOLESNICIMA U TERMINALNOJ FAZI BOLESTI POMAŽEMO OPERACIJOM?

Snježana Rohaček, bacc.med.techn., OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I BOLNICA RATNIH VETERANA,Ivana Potesak, bacc.med.techn., Kliika za tumore – Centar za maligne bolesti, KBC SESTRE MILOSRDNICE Melisanda Dragun, bacc.med.techn., OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

 

SPONZORSKO PREDAVANJE J&J

 

13.30 – RUČAK

 

14.30 SASTANAK HDOS – a

 

POSTERI

 

PRISTUP DJETETU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OPERACIJSKOJ DVORANI – POSTERSKA PREZENTACIJA

Halima Podrug, mag.med.tech., Irena Barberić, mag.med.teh. Klinika za dječju kirurgiju, KBC RIJEKA

 

EDUKACIJA I INTERVENCIJE OPERACIJSKE SESTRE KOD OPERACIJA STABILIZACIJE KRALJEŽNICE

Sanja Lešnjak, Klinika za neurokirurgiju, KBC SESTRE MILOSRDNICE