HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

Program HDOS 19. stručni skup, Vodice

PROGRAM – 21.10 – 22.10. 2021.

ČETVRTAK, 21.10. 2021

10.00 SVEČANO OTVARANJE

10.45. POZICIONIRANJE BOLESNIKA ZA OPERACIJSKI ZAHVAT

10.45 Radno predsjedništvo: Željka Vondreček, Darko Šantalab, Renata Habeković

POZICIONIRANJE BOLESNIKA TIJEKOM OPERACIJSKIH ZAHVATA
Željka Vondraček
Opća bolnica “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnic

POZICIONIRANJE BOLESNIKA SA VAD – om ZA NE – VAD PROCEDURE
Sanjica Kurtanjek Gorupec, Mirjana Dubravec, Renata Habeković, Maja Kokalović,
Danijela Žigrović
Klinika za kardijalnu kirurgiju KBC Zagreb

POZICIONIRANJE BOLESNIKA TIJEKOM NEUROKIRURŠKOG OPERACIJSKOG ZAHVATA
Darko Šantalab, Nada Dikšić, Lucija Mioč, Željko Rogić
Klinika za neurokirurgiju KBC Zagreb

POZICIONIRANJE PACIJENATA KOD NEFROURETEREKTOMIJE
Dragana Hohšteter, Mirjana Sakač,
Opća bolnica Varaždin

12.30 Radno predsjedništvo: Slavica Berić, Dragana Hohšteter, Nataša Pinjuh

POZICIONIRANJE PACIJENTA KOD UGRADNJE BONEBRIDGE SLUŠNOG POMAGALA SA DIGITALNO – ROBOTIČKIM MIKROSKOPOM AEOS BRAU
Blaić Sandra, Branka Pudić
KBC Zagreb

POZICIONIRANJE PACIJENATA KOD OPERACIJA TUMORA NA MOZGU
Ana Tumpić, Veronika Kopjar.
Opća bolnica Varaždin

POZICIONIRANJE BOLESNIKA TIJEKOM OPERACIJSKOG ZAHVATA
Renata Habeković, Dubravka Crnković, Mirjana Dubravec, Anica Đaja, Sanjica Kurtanjek-Gorupec, Maja Kokalović, Hrvoje Lončar, Maja Mihelić, Klara Mikulić, Martina Novoselac, Danijela Žigrović
Klinika za kardijalnu kirurgiju KBC Zagreb

POZICIONIRANJE PACIJENTA KOD UGRADNJE BONEBRIDGE SLUŠNOG POMAGALA SA DIGITALNO – ROBOTIČKIM MIKROSKOPOM AEOS BRAU
Blaić Sandra, Branka Pudić
KBC Rebro

12.15 SPONZORSKO PREDAVANJE : 3M

13.30 RUČAK

14.30 Radno predsjedništvo: Blaić Sandra, Sandra Slabe, Marina Majhen

SPONZORSKO PREDAVANJE: SALESIANER MIETTEX

SIGURNOST PRI POZICIONIRANJU BOLESNIKA NA OPERACIJSKOM STOLU
Sandra Slabe
Klinika za kirurgiju KBC Zagreb

ZADACI TIMA PRI POZICONIRANJU BOLESNIKA TIJEKOM OPERACIJSKOG ZAHVATA.
Marina Majhen, Melinda Andrić
O.B. „Dr Josip Benčević”, Slavonski Brod

SIGURNOST PRI POZICIONIRANJU BOLESNIKA TIJEKOM OPERACIJSKOG ZAHVATA
Renata Habeković, Mirjana Dubravec, Maja Kokalović, Sanjica Kurtanjek-Gorupec,Danijela Žigrović
Klinika za kardijalnu kirurgiju KBC Zagreb

POZICIONIRANJE BOLESNIKA TIJEKOM OPERACIJSKOG ZAHVATA RAMENA
Zorica Martić,Nevenka Lukavski
Klinika za traumatologiju, KBC ”Sestre milosrdnice”

50 GODINA TRANSPLANTACIJE BUBREGA U RIJECI I HRVATSKOJ
Nataša Pinjuh , Nada Strčić , Vanja Hlača , Ivanka Budiselić Vidaić
Klinički bolnički centar Rijeka

SPONZORSKO PREDAVANJE : ANTISEPTIKA

PETAK, 22.10. 2021.

10.00 PERIOPERACIJSKA SKRB – OSTALE TEME
Radno predsjedništvo: Suzana Stojković, Elvira Medved, Enesa Kadirić

ORGANIZACIJA RADA U NOVOM CENTRALNOM OPERACIJSKOM BLOKU OPĆE BOLNICE PULA
Monica De Gravisi, Luana Birač Pliško, Martina Drpeljan, Draženka Krušec
Opće bolnice Pula

GLAZBA KAO LIJEK ZA MENTALNO ZDRAVLJE
Suzana Stojković, Mihaela Buturac, Iva Kojić
KBC Osijek

SESTRINSKI POSTUPCI PRI PRIJEMU BOLESNIKA S TRAUMOM ABDOMENA
Marija Pavić, Marija Bolotin
KBC ”Sestre milosrdnice”

EDUKACIJA I TIMSKI RAD MEDICINSKIH SESTARA – INSTRUMENTARA U RADU S COVID – 19 SUSPEKTNIM/POZITIVNIM PACIJENTIMA U KIRURŠKOJ OPERACIJSKOJ SALI KBC RIJEKA (LOKALITET SUŠAK)
Kadirić E, Bujan A., Butorac-Zubak C., Budiselić-Vidaić I.
Odjel operacijske sale i sterilizacije lokalitet Sušak
KBC Rijeka

PREVENCIJA DEKUBITUSA U OPERACIJSKOJ DVORANI KAO POKAZATELJ SIGURNOSTI PACIJENATA I KVALITETE INTRAOPERACIJSKE NJEGE
Ante Kardum, Martin Bašić
KBC „Sestre milosrdnice“

SPONZORSKO PREDAVANJE: MARK MEDICAL
Radno predsjedništvo: Nevenka Lukavski, Vesna Drenski, Irena Vukčević

ŠTO KADA PACIJENT NIJE SURADLJIV?
Ivana Matoš, Damira Vranković,
Marijana Krmić
Klinika za oftalmologiju
KBC Zagreb

PREDNOSTI KORIŠTENJA NAPREDNOG INSUFLACIJSKOG SUSTAVA I EVAKUATORA KIRURŠKOG DIMA KOD LAPAROSKOPSKIH ZAHVATA
Vesna Drenski
KBC „ Sestre milosrdnice“

UPORABA UVD ROBOTA U OPERACIJSKIM SALAMA
Marin Repustić, Elvira Medved, Irena Vukčević
Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

12.30 SPONZORSKO PREDAVANJE: ASP

13.30 – RUČAK

14.30 SPONZORSKO PREDAVANJE: J&J

15.00 SASTANAK HDOS – a