HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

STRUČNI SKUP OPERACIJSKIH SESTARA HRVATSKE, Hotel Plaza Histria, – Prva obavijest

  1. Stručni skup Hrvatskog društva operacijskih sestara, održati će se u organizaciji Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva, Hrvatskog društva operacijskih sestara i Opće bolnice Pula.

Hotel Plaza Histria, Pula 10.do 12.listopada, 2024.

„Operacijsko sestrinstvo- što nas očekuje u budućnosti?“

Cilj skupa: Prezentacija postojećih i novih znanja te usvajanje novosti iz područja perioperacijske zdravstvene njege i perioperacijske skrbi.

Tema skupa:
Operacijsko sestrinstvo- što nas očekuje u budućnosti?
Perioperacijska zdravstvena njega.
Periperacijska zdravstvena skrb.

Sažetci radova za oralne i posterske prezentacije podnose se online, na stranici HDOS-a, najkasnije do 01.srpnja, 2024.godine.

Organizacijski odbor:
Martina Drljepan
Marin Repustić
Moira Peruško
Željka Vondraček
Nataša Đoković
Tamara Radić
Maria Helena Ruzić
Slavica Berić
Renata Habeković
Vinko Butina
Ivanka Budiselić Vidaić
Branka Ličanin

Stručno povjerenstvo:
Irena Vukčević
Anela Ležaić
Stella Ledinić
Slađana Nadal