HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

X STRUČNI SKUP / 22.09 – 24.09.2011.

Tema stručnog skupa:
Komunikacijom u timu do učinkovitosti i sigurnosti

Rok za prijavu sažetaka Stručnom povjerenstvu: 15.06.2011.

Kontakt:
Ivanka Budiselić–Vidaić: [email protected]
Slavica Berić: [email protected]

Vrijeme trajanja prezentacije: 10 – 15 minuta

Sažetak mora sadržavati:

  • naziv rada
  • ime i prezime
  • ustanovu iz koje dolazi autor
  • ključne riječi
  • e-mail adresa

 

Organizacijski odbor Stručno povjerenstvo
Iris Signorelli Ivanka Budiselić –Vidaić
Tanja Mateoni Slavica Berić
Irina Pucić Nevenka Lukavski
Renata Habeković Ivana Seretinek
Božica Ilijač Marin Repustić
Karmen Dragović  
Ksenija Stanić  

KOTIZACIJA:800,00 kn
uplaćuje se na račun Društva – 2360000-1102124841

 

SMJEŠTAJ
Cijena aranžmana:
Hotel “Brioni” – 1.450,00 kn
Hotel “Histria” – 1.650.00 kn

Kontakt: Ivan Kaselj – FILIDA TRAVEL   [email protected]