HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

18. STRUČNI SKUP OPERACIJSKIH SESTARA HRVATSKE

Prva obavijest

ZAGREB (TUHELJ), 03.- 05. listopad 2019.g / Hotel Well Tuhelj

,,UZROK I POSLJEDICA INFEKCIJE U OPERACIJSKOJ SALI’’

HRVATSKI NACIONALNI SAVEZ SESTRINSTVA
HRVATSKO DRUŠTVO OPERACIJSKIH SESTARA
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

Cilj skupa

Prezentacija postojećih saznanja i usvojiti novosti u struci
Promocija struke i okupljanje operacijskih sestara

Teme Skupa:

Uzrok i posljedica infekcije u operacijskoj sali
Razno

Sažetke slati na mail adresu: [email protected] do 02. rujna 2019.g.

Organizacijski odbor:
Ivanka Budiselić – Vidaić predsjednica HDOS
Ana Ljubas,mag.med.techn.-glavna sestra KBC
Zagreb i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo

Slavica Berić, tajnica HDOS
Nevenka Lukavski, dopresjednica HDOS
Nada Dikšić,Marica Hunić,Katica Gugić
Marijana Krnić, Mirjana Dubravec
Martina Pekčec, Nevena Šaldić,
Tomislav Popović, Renata Habeković,
Ivanka Gelo, Mirna Vrček, Marina Kukolja,
Renata Meglajec Papa, Đurđica Zlodi

Stručno povjerenstvo:
Marin Repustić
Ružica Mlinarić
Nedeljka Kartelo
Ksenija Stanić
Karmen Dragović
Željka Vondraček

Kotizacija 1000,00 kn

Smještaj organizira: ”Filida” putnička agencija/ www.filidatravel.hr ,01/ 46 16 520

Cijena paketa u 1 / 2 sobi – 1.800,00 kn/ nadoplata za 1/1 sobu 500,00 kn

HRVATSKI NACIONALNI SAVEZ SESTRINSTVA 18_strucni skup