HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

Program 18. STRUČNOG SKUPA OPERACIJSKIH SESTARA HRVATSKE

ČETVRTAK, 03.10.2019.
10.00 SVEČANO OTVARANJE
10.30. Pauza
11.00 UVD ROBOT – standard prevencije dezinfekcije
Sponzorsko predavanje Boston Medical d.o.o.

UZROK I POSLJEDICA INFEKCIJE U OPERACIJSKOJ SALI
11.30 – 12.30 Radno predsjedništvo:
Renata Habeković, Marin Repustić, Željka Vondraček

UPRAVLJANJE RIZICIMA I REGISTROM RIZIKA U OPERACIJSKIM SALAMA
Marin Repustić,Ivanka Budiselić – Vidaić,Slavica Berić,Renata Habeković, Božica Ilijač Ksenija Stanić
OB Sisak,KBC Rijeka, KBC Zagreb,KBC ”Sestre milosrdnice”

KIRURŠKI DIM – TIHI UBOJICA?
Dr.sc. Jasenka Kraljević, dr.med.spec.
Klinika za kirurgiju, Zavod za abdominalnu kirurgiju, KBC Split

UPRAVLJANJE PREVENCIJOM I KONTROLOM INFEKCIJE U OPERACIJSKOJ SALI
Renata Habeković,Mirjana Dubravec,Sanjica Kurtanjek – Gorupec,
Danijela Žigrović, Maja Kokalović, Luca Ćurak, Iva Rukavina,
Martina Novoselac, Klara Mikulić,Ivana Šimić, Maja Mihelić – KBC Zagreb

UZROK I POSLJEDICA INFEKCIJA U OPERACIJSKOJ SALI
Željka Vondraček – OB Koprivnica
12.30 – 13.30 Radno predsjedništvo:
Diana Nimac, Viktorija Ežbegović, Maja Peranić

DOBAR ISHOD UNATOČ RIZIČNIM FAKTORIMA ZA NASTANAK INFEKCIJE KIRURŠKOG MJESTA
Diana Nimac, Dora Tomurad, Ružica Grozdek,Renata Vučemilo
KBC ”Sestre milosrdnice”

INFEKCIJA U OPERACIJSKOJ SALI – TKO JE ODGOVORAN?
Viktorija Ežbegović, Marijana Jaman Galeković , Medicinska škola Osijek

KIRURŠKO PRANJE RUKU I UPOTREBA ZAŠTITNE ODJEĆE U OPERACIJSKOJ SALI KAO METODA SPRIJEČAVANJA POJAVE INFEKCIJA
Marija Čurčić, Ines Dobrović, Jasna Arbanas – KBC Rijeka

INFEKCIJE U OPERACIJSKOJ SALI
Peranić Maja, Trupinić Sanda, Đurakić Vanja – KBC Zagreb

13.30 RUČAK

14.30 15.30 Radno predsjedništvo:
Elvira Medved, Ivana Černigoj, Alina Rasamizafi

HIGIJENA RUKU KAO IZVOR INFEKCIJE
Elvira Medved, Željka Brodarec, Valentina Pejaković
Blaženka Golub Turković, Nikolina Kralj – OB Sisak

IZAZOVI RADA MEDICINSKE SESTRE U PREVENCIJI INFEKCIJA KIRURŠKOG MJESTA U OPERACIJSKOJ GINEKOLOŠKOJ SALI.
Ivana Černigoj, Antonija Zalović, Ines Leto – OB Zadar

PRAVILNO PROVOĐENJE ASEPTIČNIH POSTUPAKA PRI OPERATIVNOM ZAHVATU TUMORA MOZGA
Alina Rasamizafi, Marija Rašić – KBC Sestre milosrdnice

PETAK, 04.10.2019.

PERIOPERACIJSKA SKRB

09.30 – 11.00 Radno predsjedništvo:
Morana Magaš, Slavica Berić, Jelena Lukić

NADZOR NAD MIKROBIOLOŠKOM ČISTOĆOM ŽIVE I NEŽIVE OKOLINE U OPERACIJSKOJ SALI
Morana Magaš, Ivanka Budiselić -Vidaić – KBC Rijeka

STERILIZACIJA VAŽNA KARIKA U LANCU SIGURNOSTI PACIJENTA OD INFEKCIJE U OPERACIJSKOJ SALI
Monika Hazler, Marija, Petric- KBC Sestre milosrdnice

OMPHALOPHAGUSI – ZADACI OPERACIJSKE SESTRE U POSTUPKU RAZDVAJANJA SIJAMSKIH BLIZANACA
Slavica Berić, Klaudija Dendić, Dijana Stiperski
Jasmina Šaronja, Hrvoje Vidoš, Borna Cetin – KBC Zagreb

BALONSKA DILATACIJA STENOZE URETERA U BOLESNIKA S TRANSPLANTACIJOM BUBREG
Jelena Lukić, Gordana Kukura Nada Strčić, Lidija Vitas
Sanja Juretić ,Aleksandar Fišer – KBC Rijeka

11.00 Pauza

11.30 – 13.00 Radno predsjedništvo:
Maja Miletić, Ivanka Gelo, Antonela Trgo

NEOPLAZME CEREBRI U DJEČJOJ DOBI.
Maja Miletić, Nada Dikšić,
Lucija Mioč, Jadranka Pašalić – KBC Zagreb

OPERATIVNO LIJEČENJE OBOLJELIH OD KARCINOMA U GINEKOLOGIJI UZ POMOĆ FLUORESCENTNOG MARKERA ICG
Teo Linić – KBC Rijeka

SENHANCE® KIRURŠKI ROBOTSKI SUSTAV
Ivanka Gelo, Martina Pekčec,Dijana Petrić,
Hermina Matanović, Branko Kekelj Antonijo Gavran – KBC Zagreb

NOVE TEHNOLOGIJE U OPERACIJSKOJ DVORANI – NOVI OPERACIJSKI ZAHVA
Antonela Trgo, Neda Kartelo – KBC Split

STRES I ZDRAVLJE
Luana Pliško Birač, Martina Drljepan – OB Pula.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Indira Samardžić, Larisa Jakobović, Anita Ivančić
Ivana Rukavina, Suzana Stojković, Jasna Batrnek – KBC Osijek

13.00 REPROCESING JEDNOKRATNIH MEDICINSKIH INSTRUMENATA
Marko Mandić, Medtronic

13.30 RUČAK

14.30. SASTANAK DRUŠTVA