HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

07/06 2023

21. STRUČNI SKUP OPERACIJSKIH SESTARA HRVATSKE, Hotel Terme Sveti Martin -Prva obavijest.

21. Stručni skup Hrvatskog društva operacijskih sestara, održati će se u organizaciji Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva, Hrvatskog društva operacijskih sestara i Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica. Sveti Martin na Muri, 14.-16.rujna, 2023.„ Integracija medicinske sestre u operacijsko sestrinstvo“ Cilj skupa: Prezentacija postojećih i novih znanja te usvajanje novosti iz područja perioperacijske skrbi.Tema skupa:Integracija medicinskih […]