HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

21. STRUČNI SKUP OPERACIJSKIH SESTARA HRVATSKE, Hotel Terme Sveti Martin -Prva obavijest.

21. Stručni skup Hrvatskog društva operacijskih sestara, održati će se u organizaciji Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva, Hrvatskog društva operacijskih sestara i Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.

Sveti Martin na Muri, 14.-16.rujna, 2023.
„ Integracija medicinske sestre u operacijsko sestrinstvo“

Cilj skupa: Prezentacija postojećih i novih znanja te usvajanje novosti iz područja perioperacijske skrbi.
Tema skupa:
Integracija medicinskih sestara u operacijsko sestrinstvo.
Perioperacijska zdravstvena njega bolesnika.
Sažetke slati na adresu elektroničke pošte: [email protected]
najkasnije do 15.kolovoza, 2023.godine.

Organizacijski odbor:
Željka Vondraček
Marin Repustić
Kristina Lukačević
Slavica Berić
Ljiljana Sambol
Monika Gača
Dijana Imbriovčan
Renata Habeković
Marina Matoničnik
Milanka Oroz
Anita Kovač
Martina Kovačević

Stručno povjerenstvo:
Irena Vukčević
Ivanka Budiselić Vidaić
Anela Ležaić
Stella Ledinić

UPUTA ZA SAŽETKE – ORALNE PREZENTACIJE
Sažetke pisati u fontu 12, prored 1,5, Times New Roman, do 200 riječi.
DIJELOVI SAŽETKA: Naslov rada.
AUTOR/AUTORI – ime i prezime, titula, mjesto rada, naziv bolničke ustanove. Ukoliko je više autora, označiti brojevima.
Cilj rada.
Tekst sažetka . – do 200 riječi.
Navesti Ključne riječi.

UPUTA ZA SAŽETAK – POSTERSKA PREZNETACIJA
Sažetke pisati u fontu 12, prored 1,5, Times New Roman, do 200 riječi.
DIJELOVI SAŽETKA: Naslov rada.
AUTOR/AUTORI – ime i prezime, titula, mjesto rada, naziv bolničke ustanove. Ukoliko je više autora, označiti brojevima.
Cilj rada.
Sažetak. – do 200 riječi.
Ključne riječi.
IZGLED POSTERA:
Dimenzije 120×180 cm
Čitljiv s najmanje 2 metra.