HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

PROGRAM – 20. STRUČNI SKUP OPERACIJSKIH SESTARA HRVATSKE

,,OPERACIJSKA SESTRA INSTRUMENTARKA – U OČIMA BOLESNIKA”

ČETVRTAK, 27.10. 2022.

10.00 – SVEČANO OTVARANJE

10.45. MEĐUNARODNA SESIJA

Radno predsjedništvo: Marin Repustić, Ivanka Budiselić – Vidaić, Renata Habeković

TURKISH OPERATING ROOM NURSES CERTIFICATE EDUCATION
Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, Turska

CURENT BEST PRACTICES IN SURGICAL SITE INFECTION PREVENTIONS
Filiz Ogce Aktas, Turska

THE IMPORTANCE OF TEAMWORK FOR QUALITY OF CARE AND PATIENT SAFETY
Yale Edry, Izrael

THE PRACTICAL STEPS TO REDUCE THE LEVEL OF INTRAOPERATIV INFECTIONS.
Michae Elin, Izrael

ENERGY EFFICIENCY IN THE OPERATING ROOM
Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, Askeri ÇANKAYA*, Turska

12.00 PAUZA

12:15
Mark Medical -“PuraStat” biokompatibilni hemostatik nove generacije” – sponzorsko predavanje

,,OPERACIJSKA SESTRA INSTRUMENTAR/KA – U OČIMA BOLESNIKA”

Radno predsjedništvo: Stana Tolić, Slavica Berić, Irena Vukčević

EVOLUCIJA SESTRINSTVA U OPERACIJSKOJ DVORANI.
Stana Tolić, dipl.med.techn.
Opća bolnica Dubrovnik, Centralni blok za operaciju i sterilizaciju

OPERACIJSKA SESTRA INSTRUMENTARKA U OČIMA PACIJENATA
Irena Vukčević, mag.med.techn., Tamara Mirković, bacc.med.techn.
Marin Repustić, univ.mag.admin.sanit.dipl.med.techn.
Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” Sisak

OPERACIJSKA SESTRA INSTRUMENTARKA U OČIMA BOLESNIKA
Marina Plantak, mag.med.techn.
Alenka Galović Ivezić, med sestra
Daria Mercelj, mag.med.techn.
Opća bolnica Varaždin

OPERACIJSKA SESTRA INSTRUMENTARKA U OČIMA BOLESNIKA
S naglaskom na komunikaciju pacijenta isestre/tehničara instrumentara, te specifičnosti u otorinolaringološkoj sali
Antonio Damir Golubić bacc. med. techn.
Sanja Biškup bacc. med. techn, Vesna Jalšovec med. techn.
Klinika za otorinolaringologiju
KBC Osijek

OPERACIJSKA SESTRA INSTRUMENTARKA U OČIMA BOLESNIKA, Perioperacijska skrb – traheotomija
Sandra Blaić, bacc.med.techn
Pudić Branka, bacc.med.techn., Bohm Ruža, bacc.med.techn.,
Klinika za ORL i kirurgiju glave i vrata, KBC Sestre milosrdnice

VAŽNOST VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE U PERIOPERATIVNOJ PRIPREMI
PACIJENTA

Ivančica Đekić, med.sr. Marina Matoničkin, bacc.med.techn. Naziv ustanove: Opća bolnica „
Centralni operacijski blok I centralna sterilizacija
Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica

13.30 RUČAK

14.30

Radno predsjedništvo: Snjica Kurtanjek Gorupec, Željka Vondreček, Ksenija Stanić

POŠTIVANJE ETIČKIH NAČELA U PERIOPERACIJSKOJ SKRBI
Nikolina Smoje
Slavica Berić, Vanja Đurakić
Odjel za kirurške operacije,
Klinika za kirurgiju, KBC Zagreb, Hrvatska

UTJECAJ ODNOSA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA I PACIJENTA NA KVALITETU SKRBI I AUTONOMIJU PACIJENTA U DONOŠENJU ODLUKA
Renata Habeković,
Mirjana Dubravec, Branka Kralj
KBC Zagreb, Klinika za kardijalnu kirurgiju

ORGANIZACIJA RADA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA U TIMU ZA EKSPLANTACIJU I
TRANSPLANTACIJU PLUĆA

Lidija Trepšić, Klara Ozimec
Klinika za torakalnu kirurgiju, Odjel za torakokirurške operacije
KBC Zagreb

SURADNJA OPERACIJSKE SESTRE I PERFUZIONISTA U PERIOPERACIJSKOJ
SKRBI BOLESNIKA NA ECMO POTPORI

Sanjica Kurtanjek Gorupec,
Danijela Žigrović
KBC Zagreb, Klinika za kardijalnu kirurgiju

PETAK, 28.10. 2022.

09.00
3M Terapija otvorenog abdomena primjenom negativnog tlaka – sponzorsko predavanje

Radno predsjedništvo: Dijana Ileković, Karmen Dragović,Fabijan Đurić

POSEBNOSTI U PRIJEOPERACIJSKOJ PRIPREMI I INTRAOPERACIJSKOJ SKRBI U
MAKSILOFACIJALNOJ KIRURGIJI

Dijana Ileković, mag.med.techn.
KB DUBRAVA

PERIOPERACIJSKA ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA KOD TREĆE ENDOSKOPSKE
VENTRIKULOSTOMIJE

Sanja Lešnjak,
Klinika za neurokirurgiju,
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

PERIOPERACIJSKA SKRB BOLESNIKA KOD ENDOSKOPSKE OPERACIJE SINUSA I
UPOTREBE NEURONAVIGACIJE

Fabijan Đurić, Sanja Kišmartin, Domagoj Gombarović
Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Operacijska sala, OB Varaždin

PERIOPERACIJSKA SKRB ZA PACIJENTA PRILIKOM ENDOSKOPSKOG OPERATIVNOG
LIJEČENJA KOMPLEKSNIH ANALNIH FISTULA (VAAFT) U KBC-U RIJEKA

Gašpert Mateo, Šuperina Mandić Eli
Jozić Štefica, Dragović Karmen
Klinika za kirurgiju, Odjel operacijske sale i sterilizacije lokalitet Rijeka, KBC Rijeka

PRIMJENA IGC-A U U GINEKOLOGIJI
Ivana Černigoj bacc.med.techn.
Antonia Zubčić , bacc.med.techn.
Opća bolnica Zadar, Služba za ginekologiju I opstetricij

10.45 PAUZA

11.00
Medtronic – “Medtronic rješenja u kirurgiji mekih tkiva” – sponzorsko predavanje

Radno predsjedništvo: Dijana Ileković, Karmen Dragović,Fabijan Đurić

POSEBNOSTI U PRIJEOPERACIJSKOJ PRIPREMI I INTRAOPERACIJSKOJ SKRBI U
MAKSILOFACIJALNOJ KIRURGIJI

Dijana Ileković, mag.med.techn.
KB DUBRAVA

PERIOPERACIJSKA ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA KOD TREĆE ENDOSKOPSKE
VENTRIKULOSTOMIJE

Sanja Lešnjak,
Klinika za neurokirurgiju,
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

PERIOPERACIJSKA SKRB BOLESNIKA KOD ENDOSKOPSKE OPERACIJE SINUSA I
UPOTREBE NEURONAVIGACIJE

Fabijan Đurić, Sanja Kišmartin, Domagoj Gombarović
Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Operacijska sala, OB Varaždin

PERIOPERACIJSKA SKRB ZA PACIJENTA PRILIKOM ENDOSKOPSKOG OPERATIVNOG
LIJEČENJA KOMPLEKSNIH ANALNIH FISTULA (VAAFT) U KBC-U RIJEKA

Gašpert Mateo, Šuperina Mandić Eli
Jozić Štefica, Dragović Karmen
Klinika za kirurgiju, Odjel operacijske sale i sterilizacije lokalitet Rijeka, KBC Rijeka

PRIMJENA IGC-A U U GINEKOLOGIJI
Ivana Černigoj bacc.med.techn.
Antonia Zubčić , bacc.med.techn.
Opća bolnica Zadar, Služba za ginekologiju I opstetricij

12.45

Radno predsjedništvo: Dijana Bobinac, Elvira Medved, Ana Lončar

INTERVENCIJE SESTRE INSTRUMENTARKE ZA SKRB DJETETA KOD OPERATIVNOG ZAHVATA
Diana Bobinec, bacc. med. techn.
Andreja Turčin, bacc. med. techn.
Margareta Poljski, med. sr., Ana Stojanov, bacc.med.techn.
KLINIKA ZA DJEČJU KIRURGIJU, Klaićeva, Zagreb

KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA NAKON OPERACIJE MRENE
Marijana Krmić, mag. med. techn.
Gordana Putak, bacc. med. techn., Damira Vranković, bacc. med. techn.
KBC Zagreb, Klinika za očne bolesti, operacijski odjel

INTERVENCIJE OPERACIJSKE SESTRE KOD PRIMJENE NOVIH TEHNIKA U LIJEČENJU OSTEOARTRITISA
Katarina Krampl , m.s.
Lujanac Martina, mag.med.techn., Plavšić Vanja, m.s.
Specijalna bolnica Sveta Katarina Zagreb

MIŠLJENJE OPERACIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA O PREVENCIJI NEOČEKIVANIH
NEŽELJENIH DOGAĐAJA U OPERACIJSKOJ SALI

Ana Lončar
Suzana Stojković, Anita Ivančić
Klinički bolnički centar Osijek

13.45 RUČAK

Posteri
INTRAOPERATIVNO ZRAČENJE BOLESNICA OBOLJELIH OD KARCINOMA DOJKE
Veseljka Grubišić, bacc. med. tech., Nataša Vaing, bacc. med. tech.
Klinika za tumore – Centar za maligne bolesti,
KBC Sestre milosrdnice

PERIOPERACIJSKA SKRB 14 DANA STAROG NOVOROĐENČETA KOD LAPAROSKOPSKE
ADRENALEKTOMIJE – PRIKAZ SLUČAJA

Nada Jukić, mag. med. techn.
Sanda Ančić , bacc. med. techn.
Zavod za dječju kirurgiju, KBC Split

PERIOPERATIVNA SKRB
Ivana Prodanović, Lorena Krisla,
Monika Kovač, Slaven Slanac
OB Virovitica

PRIMARNA I SEKUNDARNA REKONSTRUKCIJA DOJKE IMPLANTATIMA U OB PULA
Branka Ličanin , bacc.med.techn., Martina Drljepan , bacc.med.techn..
 Viviana Ligović – Fejzić , bacc.med.techn, Enisa Božac , med.sestra
OB Pula

STRESORI U OPERACIJSKOJ SALI ZA MLADE INSTRUMENTARKE
Jasmina Puškar, bacc.med.techn.
Klinika za kirurgiju, operacijska sala, KBC Sestre milosrdnice

UTJECAJ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE NA UČINKOVITOST MEDICINSKE SESTRE INSTRUMENTARKE
Maja Miletić
Lucija Mioč, Željko Rogić
Klinika za neurokirurgiju,KBC Zagreb

VAŽNOST POLOŽAJA I PREVENCIJA KOMLIKACIJA KOD BARIJATRIJSKE OPERACIJE
Ivana Brkić,m.s., Danijela Bocka, mag.med.tehn.
Boris Šojat, med.tehn.,Matija Kuleš, med.tehn.
Klinika Za Kirurgiju, Kirurška operacija KBC Osijek

OPERACIJSKE SESTRE I TEHNIČARI U KIRURŠKOM BARIJATRIJSKOM TIMU
Dušica Lekić, dipl.med.techn., Josip Krolo, med.techn
Klinika za kirurgiju, KB ”Sveti Duh”

SESTRINSKE INTERVENCIJE USMJERENE KVALITETNIJOJ INTRAOPERACIJSKOJ SKRBI
Monika Hazler,
Ante Kardum, Marija Pavić
Klinika za kirurgiju, Operacijska sala, KBC ,,Sestre milosrdnice”