PROGRAM 21. STRUČNOG SKUPA HRVATSKOG DRUŠTVA OPERACIJSKIH SESTARA

Objavljeno u Ponedjeljak 04/09/2023 u kategoriji Obavijesti | Autor: igoraus

„INTEGRACIJA MEDICINSKE SESTRE U OPERACIJSKO SESTRINSTVO“

PROGRAM STRUČNOG SKUPA

ČEVRTAK, 14.09.2023.
10:00 h -SVEČANO OTVARANJE

10: 45 h
Radno predsjedništvo: Slavica Berić, Irena Vukčević, Renata Habeković

EDUKACIJA NOVOZAPOSLENE MEDICINSKE SESTRE U OPERACIJSKOM BLOKU
Filip Kolenković, mag.med.teh.
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kirurgiju, Odjel operacije.

INTEGRACIJA MEDICINSKE SESTRE U OPERACIJSKO SESTRINSTVO U OPĆOJ BOLNICI ZABOK I BOLNICI HRVATSKIH VETERANA
Biljana Čehulić, mag.med.teh., Sanja Franc, bacc.med.techn., Željka Fureš, bacc.med.techn., Dubravka Trgovec, prof.
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Centralni operacijski odjel.

INTEGRACIJA MEDICINSKIH SESTARA U OPERACIJSKO SESTRINSTVO
Teuta Kolshi, bacc.med.techn., Nikolina Blažević, mag.med.teh.
Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Odjel operacije.

EDUKACIJA OPERACIJSKIH SESTARA I TEHNIČARA –PRIKAZ TRENUTNOG STANJA I SMJERNICE ZA BUDUĆNOST
Marija Džajić, mag.med.teh., Slavica Berić, mag.med.teh., Josipa Cindrić, bacc.med.teh.
KBC Zagreb, Klinika za kirurgiju, Odjel kirurške operacije.

INTEGRACIJA MEDICINSKE SESTRE U OPERACIJSKO SESTRINSTVO KROZ POVIJEST
Kristina Lukačević, mag.med.teh., Željka Vondraček, mag.med.teh.
Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Centralni operacijski blok.

12:00 h PAUZA

12:15 h
Radno predsjedništvo: Željka Vondraček, Elvira Medved, Stella Ledinić

„AKO RAZGOVARAMO RAZLIČITIM JEZIKOM, MI SHVAĆAMO RAZLIČITE SVJETOVE“ L. Wittgenstein-problem nazivlja u sestrinstvu
POZVANI PREDAVAČ – Damjan Abou Aidan, mag.phil., mag.med.teh. – Srednja škola Koprivnica

INTEGRACIJA MEDICINSKE SESTRE U OPERACIJSKO SESTRINSTVO
Ana Pšeničnik, bacc.med.techn., Dijana Stiperski, bacc.med.techn., Božo Knežević, bacc.med.techn.
KBC Zagreb , Klinika za kirurgiju, Odjel kirurške operacije.

MODERNE TEHNOLOGIJE KAO ALAT U INTEGRACIJI MEDICINSKIH SESTARA U OPERACIJSKO SESTRINSTVO
Mateo Gašpert, mag.med.teh., Karmen Dragović, bacc.med.techn.
KBC Rijeka, Klinika za kirurgiju, Odjel operacijske sale i sterilizacije.

INTEGRACIJA MEDICINSKE SESTRE U OPERACIJSKO SESTRINSTVO
Renata Habeković, mag.med.teh., Danijela Žigrović, bacc.med.techn., Mirjana Dubravec, bacc.med.techn., Josip Gašpar, med.tehn.
KBC Zagreb, Klinika za kardijalnu kirurgiju.

13:30 RUČAK

14: 30

Lohmann & Rauscher- „SSI PREVENTION“ – sponzorsko predavanje
Theresia Schneglberger – Bὅhm

Radno predjedništvo: Sanjica Kurtanjek Gorupec, Karmen Dragović, Lidija Kišić

INTEGRACIJA MAGISTRE SESTRINSTVA U OPERACIJSKO SESTRINSTVO- GINEKOLOGIJA
Tanita Knežević, mag.med.teh., Ana Planinić, mag.med.teh., Ivana Škrnički, bacc.med.techn., Maja Tušetić, bacc.med.techn.
KBC Zagreb, Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju, Odjel za ginekološke i opstetričke operacije.

OKRUGLI STOL – Integracija medicinske sestre u operacijsko sestrinstvo, nekada i sada.
MODERATORI: Marin Repustić, Ivanka Budiselić – Vidaić
SUDIONICI: Manda Bagić, Đurđa Lazar, Nada Krolo, Vesna Mužek, Kaja Galović, Anđelka Parenta, Bela Felendeš, Nedeljka Kartelo, Ružica Mlinarić, Nevenka Lukavski, Marica Hunić, Ines Dobrović.

PETAK, 15.09.2023.

09:00 h

Radno predsjedništvo: Mateo Gašpert, Slaven Slanac, Ruža Evačić

INTEGRACIJA MEDICINSKE SESTRE U OPERACIJSKO SESTRINSTVO-DEFINIRANJE TEHNIČKIH VJEŠTINA TIMSKOG RADA U KARDIOKIRURGIJI
Renata Habeković, mag.med.teh., Sanjica Kurtanjek Gorupec, mag.med.teh., Luka Ujlaki, bacc.med.techn., Dean Đipalo, med.tehničar, Robert Grubić, mag.med.teh.
KBC Zagreb, Klinika za kardijalnu kirurgiju.

INTEGRACIJA MEDICINSKE SESTRE U OPERACIJSKO SESTRINSTVO
Petra Horvat, bacc.med.techn., Lea Mikan Glamoščak, med.sestra.
KB Dubrava, Središnji operacijski blok.

INTEGRACIJA OPERACIJSKE SESTRE KOD LAPAROSKOPSKIH PREPONSKIH HERNIJA (TAPP I TEP)
Marinela Ostroški, med.sestra, Damir Augustić, med.tehničar.
KB Dubrava, središnji operacijski blok.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA U OPERACIJSKOJ DVORANI
Ruža Evačić, mag.med.teh.
Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.

PROFESIONALNI RIZICI I OPASNOSTI U OPERACIJSKOJ SALI
Monika Gač, bacc.med.techn., Dijana Imbriovčan, bacc.med.techn., Anita Kovač, bacc.med.techn., Martina Kovačević, bacc.med.techn.
Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.

10:45 h PAUZA

11:00 h

Radno predsjedništvo: Dijana Imbriovčan, Filip Kolenković, Danijela Bocka

STANDARDIZIRANI POSTUPCI INTRAOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NJEGE U SB Dr. Nemec
Lidija Kišić, bacc.med.techn., Elena Kršul Živković, med.sestra, Martina Lokas Lubura, med.sestra, Vedrana Reljanović, med.sestra.
Specijalna bolnica – Dr. Nemec.

TERAPIJA NEGATIVNIM TLAKOM U KIRURGIJI
Linda Čendak Božunović, mag.med.teh., Ivanka Budiselić Vidaić, mag.med.teh., Marinka Vlah, mag.med.teh., Tatjana Krištofić, mag.med.teh.
KBC Rijeka, Klinika za kirurgiju.

PERIOPERATIVNA PREVENCIJA HIPOTERMIJE KOD KIRURŠKIH PACIJENATA
Stella Ledinić, bacc.med.techn.
Opća bolnica Dubrovnik, OP blok.

PERIOPERACIJSKA ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA
Patricija Škreb, bacc.med.techn., Maja Miletić, mag.med.teh., Lucija Mioč , mag.med.teh.
KBC Zagreb, Klinika za neurokirurgiju, Odjel neurokirurške operacije.

PERIOPERACIJSKA SKRB KOD MINIMALNO INVAZIVNIH ZAHVATA U GINEKOLOGIJI- v NOTES HISTEREKTOMIJA
Aleksandra Češljić, bacc.med.techn., Antonia Zubčić, mag.med.teh., Slavica Surić, med.sestra primalja, Ivana Černigoj, bacc.med.techn.
Opća bolnica Zadar, Odjel za ginekologiju i opstetriciju, Odjel operacije.

SMJERNICE O NADZORU TRUDNOĆE, PLANIRANJU I VOĐENJU POROĐAJA NAKON CARSKOG REZA
Tanita Knežević, mag.med.teh., Ana Planinić, mag.med.teh., Ivana Škrnički, bacc.med.techn., Maja Tušetić, bacc.med.techn., Marijana Lojen, primalja, Maja Sučec, primalja.
KBC Zagreb, Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju, Odjel za ginekološke i opstetričke operacije.

12:30 h

Radno predsjedništvo: Maja Miletić, Kristina Lukačević, Ivana Černigoj

SIGURNOST KIRURŠKOG PACIJENTA
Ella Rakigija, bacc.med.techn., Lada Rakigija, bacc.med.techn.
Opća bolnica Dubrovnik, OP blok.

INTERVENCIJE OPERACIJSKE SESTRE INSTRUMENTARKE KOD TLH
Slavica Kuzmić, med.sestra, Ljiljana Sambol, univ.bacc.med.techn.
Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.

POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE INSTRUMENTARKE KOD PRIPREME PACIJENTA ZA UZIMANJE I APLIKACIJU MATIČNIH STANICA IZ KOŠTANE SRŽI
Marija Đerek Kranjc, med.sestra., Đurđica Brajdić, bacc.med.techn.
Opća bolnica Karlovac

KSENOTRANSPLANTACIJA-BUDUĆNOST TRANSPLANTACIJE ROŽNICE
Ivana Matoš Zrinušić, univ.mag.med.teh., Marijana Krmić, univ.mag.med.teh., Nives Dupanović, med.sestra
KBC Zagreb, Klinika za očne bolesti, Operacijski odjel za očne bolesti.

13:30 h RUČAK

14.30 h
POSTERSKE PREZENTACIJE

PERIOPERACIJSKA SIGURNOST PACIJENATA I OSOBLJA
Martina Drpeljan, univ.bacc.med.tech., Monica De Gravisi, bacc.med.tech., Nataša Selovin – Đoković, med.sestra, Enisa Božac, med.sestra.
Opća bolnica Pula

PRIKAZ SLUČAJA INTRAUTERINE SMRTI JEDNOG BLIZANCA U 34.TJEDNU TRUDNOĆE USLIJED TORZIJE PUPKOVINE
Ivana Škrnički, bacc.med.tech., Ana Planinić, bacc.med.tech., Tanita Knežević, mag.med.teh., Maja Tušetić, bacc.med.tech., Marijana Lojen, primalja, Maja Sučec, primalja, Ivana Kuljak Lesničar, bacc.med.tech., Adrijana Samardžija, mag.med.teh., Mislav Sekulić, dr.med., Petar Planinić, dr.med., Velena Radošević, dr.med.
KBC Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porode, Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju, Odjel za ginekološke i opstetričke operacije.

ULOGA OPERACIJSKE SESTRE U PRIPREMI ZA BARIJATRIJSKU OPERACIJU
Ivana Brkić, med.sestra, Danijela Bocka, mag.med.teh., Ivana Bjesnović, med.sestra, Martina Matić,med.sestra.
KBC Osijek, Klinika za kirurgiju, Odjel kirurške operacije.

15:15 – Sastanak hrvatskog društva operacijskih sestara