HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

04/09 2023

PROGRAM 21. STRUČNOG SKUPA HRVATSKOG DRUŠTVA OPERACIJSKIH SESTARA

„INTEGRACIJA MEDICINSKE SESTRE U OPERACIJSKO SESTRINSTVO“ PROGRAM STRUČNOG SKUPA ČEVRTAK, 14.09.2023.10:00 h -SVEČANO OTVARANJE 10: 45 hRadno predsjedništvo: Slavica Berić, Irena Vukčević, Renata Habeković EDUKACIJA NOVOZAPOSLENE MEDICINSKE SESTRE U OPERACIJSKOM BLOKUFilip Kolenković, mag.med.teh.KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kirurgiju, Odjel operacije. INTEGRACIJA MEDICINSKE SESTRE U OPERACIJSKO SESTRINSTVO U OPĆOJ BOLNICI ZABOK I BOLNICI HRVATSKIH VETERANABiljana Čehulić, […]