HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

23. svjetski kongres kardiovaskularne kirurgije

Registracija za med.sestre/tehničare:

Kliknite, ispunite podatke i pošaljite na adresu u prijavnici
(Prijavnica, klikni me)

Prva obavijest:
Split 12.09-15.09.2013.
Poštovane kolegice i kolege, Čast nam je pozvati Vas na 23. Svjetski kongres kardiotorakalne kirurgije koji će se održati u Splitu od 12.09-15.09.2013. Službeni domaćin kongresa je KBC Zagreb-Rebro, Klinika za kardijalnu kirurgiju. Ljubaznošću i prepoznavanjem važnosti timskog rada u kojem je nezaobilazna medicinska sestra/tehničar od strane predstojnika Klinike za kardijalnu kirurgiju prof.Biočine, dobili smo izuzetnu priliku sudjelovati u takvom skupu. Tema našeg skupa je „Organizacijska kultura u kirurškoj djelatnosti“.

Stručni i organizacijski odbor: Sonja Kalauz, Slavica Berić, Mirna Vrček, Nevenka Lukavski, Ivanka Budiselić-Vidaić, ,Renata Habeković

Sažetke na temu slati do 15.05.2013.g. na adrese:

Koristimo priliku naglasiti kako je neobično važno da radovi zaista budu kvalitetni jer se radi o sestrinskom modulu a pruža nam se prilika pokazati da smo zaista ravnopravni članovi akademske zajednice.

Upute za oralne prezentacije:
Usmena izlaganja
Pozvani predavači: 15 minuta
Usmena izlaganja: 7 minuta + 3 minute rasprave
Molimo sve predavače da se striktno pridržavaju satnice.
Predavanja se izlažu na hrvatskome, a za inozemne goste je osiguran simultani prijevod.
Svi predavači se mole da pripreme Power Point prezentaciju na hrvatskom jeziku te
da ju na memorijskoj kartici ili CD-u dostave tehničaru kongresnog servisa najkasnije 3 sata prije početka predavanja.

Posterska izlaganja
Posteri mogu biti pripremljeni na hrvatskom ili engleskom jeziku.
Maksimalne dimenzije postera: 90 cm širina x 120 cm visina
Posteri trebaju biti izloženi tijekom čitavog razdoblja naznačenog u Programu, a aktivno prikazivanje postera uz nazočnost predsjedatelja održavat će se tijekom stanki za kavu, prema rasporedu u Programu.