HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

12. stručni skup operacijskih sestara Hrvatske

OPĆA BOLNICA “Dr.IVO PEDIŠIĆ” SISAK
HRVATSKI NACIONALNI SAVEZ SESTRINSTVA
HRVATSKO DRUŠTVO OPERACIJSKIH SESTARA

organiziraju
12. STRUČNI SKUP OPERACIJSKIH SESTARA HRVATSKE
“OPERACIJSKA SESTRA HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI”

2. OBAVIJEST
Detaljni program 12. Stručnog skupa
(PDF datoteka)

Stručni skup održati će se u formi:

  • usmenih izlaganja u trajanju od 8 minuta (Microsoft Power Point)
  • predavanja pozvanih predavača
  • postera (90cm širine i 100cm visine)

Zaprimanje sažetaka: sažetci predavanja i sažetci postera dostavljaju se na jednom listu A4 formata s jednostrukim proredom a uključuju: naslov rada, autore (puno ime i prezime), adresu ustanove te kratak sadržaj.

Sažetke poslati najkasnije do 10.srpnja 2013. na adrese:

Službeni jezici: hrvatski i engleski (bez simultanog prevođenja).
Teme: Promicanje kvalitete rada operacijskih sestara, usklađivanje procesa rada operacijskih sestara s regulativama europske unije, slobodne teme.

Koatizacija: 800 kn

Smještaj Top Terme Topusko – hotel Toplica.