HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.

HDOS je članica međunarodnog društva EORNA.
<p>Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/</p>
<p>Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/</p>

Hrvatsko društvo operacijskih sestara /HDOS/

Croatian Operating Room Nurses Association /CORNA/

Stručnom skupu Hrvatskog društva operacijskih sestara (HDOS)

Deveti stručni skup Hrvatskog društva operacijskih sestara održan je u Vinkovcima,od 30. rujna do 1. listopada.
Skup na temu “Kvalitetna perioperacijska skrb” uz domaćina Opću bolnicu Vinkovci organiziralo je Hrvatsko društvo operacijskih sestara.

Na dosad najposjećenijem skupu, bili je 250 sudionika od toga 220 operacijskih sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika i 30-ak predstavnika tvrtki, među kojima su medicinske:
Lohmann&Rauscher, B.Braun,Johnson-Johnson,Lima O.I ,Meditex, Sanyko, Stoma Medical, Instrumentaria, Mölnlycke,Karl Storz,mnoge druge neimenovane tvrtke,
te nemedicinske:
PIK Vinkovci, Bianco Vinkovci.

Pokrovitelji Skupa bili su grad Vinkovci i Vukovarsko – srijemska županija. Prezentiran je 31 rad na navedenu temu, kojima je bio cilj prezentiranje postojećih znanja, usvajanje novosti u struci, prikupljanje podataka o radu operacijskih sestara te promocija same struke.Sigurnost u operacijskoj dvorani je aktualna tema na koju se operacijske sestre,sa ostalim kiruškim timom, trebaju fokusirati.U tijeku prezentiranja radova ispunjavao se ankentni list za nominaciju profesionalnosti,te uspješnosti prenošenja informacije auditoriju.Izabrana su tri rada:”Timski rad u operacijskom procesu”, Karmen Švaljek sa koautorima,Opća bolnica Zabok;”Smanjenje neželjenih događaja u perioperacijskoj skrbi”,Kristina Pavić,OB Koprivnica; te ”Uloga operacijske sestre kod transpedikularne fiksacije kralježnice,Deana Vranić sa koautorima, KBC Rijeka.Radovi će biti prezentirani na Prvom međunarodnom kongresu HNSS na temu:”Moderna Europa:Izazovi za sestrinsku praksu”. Tvrtke BBraun Adria, J&J – Ethicon, Karl Storz, Stoma medical prezentirale su novine vezane za rad operacijske sestre. Neformalni dio Skupa je bio izlet u Vukovar, Ilok, te gala večera. Deveti Stručni skup Hrvatskog društva operacijskih sestara je uspješno organizirani skup,koji je uz stručna saznanja, druženje i nova poznanstva, poticaj za još boljom organizacijom operacijskih sestara, usvajanjem standarda u operacijskoj dvorani,promocijom struke za dobrobit i sigurnost u operacijskoj dvorani i briga za pacijenta prije svega. Deseti Stručni skup organizirati će se 2011.g. na Jadranskoj obali u isto vrijeme.

Ivanka Budiselić – Vidaić, predsjednica HDOS